รางวัลแห่งความพากเพียร

1382 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รางวัลแห่งความพากเพียร

ประธานกรรมการมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง นายสมบัติ พานิชชีวะ และศาสตราจารย์พิเศษ เรวัติ ฉ่ำเฉลิม รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบรางวัลแห่งความพากเพียรให้แก่ นางสาวสุพัชญา เป็งเมืองมูล นักศึกษาที่ได้รับเกียรตืนิยมอันดับ 2 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีPowered by MakeWebEasy.com