กิจกรรมโอกาสสู่ฝัน ยิ่งให้ยิ่งได้ ปีที่ 3

อัพเดทล่าสุด: 2019-10-29  |  584 ผู้ชม  |  ภาพกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้จัดกิจกรรม โอกาสสู่ฝัน ยิ่งให้ยิ่งได้ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "โอกาสสู่ฝัน สร้างสรรค์ด้วยนักนวัตกรรมทางสังคม" ให้กับนักศึกษาทุน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม 60 กว่าคน ณ ห้องบรรยายกองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการคิด เรียนรู้ เข้าใจถึงคววมแตกต่างของสังคม และตระหนักถึงบทบาทการเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นประโยขน์และมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจาก ดร. ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทีมงาน 

Powered by MakeWebEasy.com