กิจกรรมงานปฐมนิเทศปี 2562

อัพเดทล่าสุด: 2019-08-15  |  803 ผู้ชม  |  ปฐมนิเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เชิญคุณสุมาลี โฆษิตนิธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ. และ อนุกรรมการส่งเสริมความรู้ฯ สำนักงาน ปปช. มาบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนักศึกษาทุนเกือบ 70 คนเข้าร่วมรับฟัง ต่อจากนั้น คุณสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการมูลนิธิ และศาสตราจารย์พิเศษเรวัติ ฉ่ำเฉลิม รองประธานกรรมการมูลนิธิ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาทุนรุ่นที่ 8 จำนวน 25 คน และนักศึกษาทุนที่มีผลการเรียนดีเด่น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนให้มีความตั้งใจ มุมานะที่จะเรียนให้สำเร็จสมดังความหวัง ความฝันที่ทุกคนตั้งใจ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทีมงานจิตอาสาทั้ง 4 ท่าน ที่ได้สละเวลามาช่วยร่วมจัดกิจกรรม ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com