ประจำปีการศึกษา 2567 (เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์- 15 กรกฎาคม 2567)

ผู้สมัครสามารถสมัครได้โดยกรอกข้อมูลผ่าน website นี้ ให้ครบทั้ง 11 หัวข้อใหญ่ พร้อมแนบ "เอกสารประกอบใบสมัคร" ซึ่ง "เอกสารประกอบใบสมัคร" ให้ส่งเป็นสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังมูลนิธิฯ ทั้ง 2 ทาง คือ
1) email: daf.scholarship@gmail.com (scan เป็น pdf) และ
2) ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS หรือของบริษัทเอกชน (มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม 10210)

“เอกสารประกอบใบสมัคร"ที่จะต้องกรอกในแบบฟอร์มนั้น สามารถรับแบบฟอร์มได้จากหัวข้อ "ดาวน์โหลด" ของ website นี้ มีดังนี้
1) สรุปรายการเอกสารที่นำส่ง และลงนามรับรองข้อมูลเป็นความจริง
2) แผนที่ที่อยู่ตามภูมิลำเนา (วาดโดยบอกจุดสำคัญต่างๆ)
3) แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน (วาดโดยบอกจุดสำคัญต่างๆ)
4) คำรับรองฐานะความเป็นอยู่ครอบครัว พร้อมสำเนาบัตรราชการ (ปิดข้อมูลกรุ๊ปเลือด โดยสามารถใช้ปากกาเมจิกขีดปิดทึบได้ ดูตัวอย่างใน "ดาวน์โหลด")
5) หนังสือรับรองของการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ และข้อบังคับของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ (ถ้ามี)
6) หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมสำเนาบัตรราชการ (ปิดข้อมูลกรุ๊ปเลือด โดยสามารถใช้ปากกาเมจิกขีดปิดทึบได้ ดูตัวอย่างใน "ดาวน์โหลด")
ตัวอย่าง สำเนาเกียรติบัตร หรือภาพกิจกรรมต่างๆ 

ส่วน "เอกสารประกอบใบสมัคร" ที่สามารถแนบส่งมาได้ โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มมีดังนี้
1) รูปถ่าย (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 1 ใบ 
2) สำเนาใบรายงานผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ปพ. 1 พ)
3) ผลคะแนน O-NET, TGAT, TPAT, 9 วิชาสามัญ (A-Level), วิชาเฉพาะ
4) หลักฐานการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มูลนิธิฯ กำหนด อาทิ ประกาศบนเว็บไซต์
5) สำเนาเกียรติบัตร หรือภาพกิจกรรมต่างๆ หลักฐานของผลงานทางวิชาการ การร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและสังคม ความสามารถพิเศษ (print บนกระดาษ A4 ในแนวตั้ง โดยใน 1 หน้าให้วางได้เพียง 2 ใบเท่านั้น ดูตัวอย่างใน "ดาวน์โหลด")
6) รูปถ่ายสภาพบ้าน (เป็นภาพรวมบริเวณบ้าน, หน้าบ้าน, ภายในบ้าน)
7) รูปถ่ายทรัพย์สินของครอบครัว
8) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
9) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและบิดามารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ปิดข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือด โดยสามารถใช้ปากกาเมจิกขีดปิดทึบได้ ดูตัวอย่างใน "ดาวน์โหลด")
10) หนังสือรับรองเงินเดือนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณีมีรายได้ประจำ
11) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้นำเอกสารทั้ง 17 รายการส่งมายังมูลนิธิฯ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้