เกี่ยวกับมูลนิธิ


 

มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เป็นองค์การสาธารณกุศล จดทะเบียนลำดับที่ 968 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 
มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนไทยที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อน ที่สำคัญของประเทศไทยระยะยาว แต่เนื่องจากปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้เยาวชนขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมองไม่เห็นโอกาสและหมดความหวัง
 
      ดังนั้น มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จึงเปิดโอกาสและความหวังให้แก่เยาวชนดังกล่าว ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด
 
1. ที่มาของมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

         การศึกษา คือ สิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อน    ที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้เยาวชนขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากมองไม่เห็นโอกาสและหมดความหวัง

         ดังนั้นมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จึงเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่เยาวชนดังกล่าวได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีกำลังใจ มุมานะ มุ่งมั่น ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
2.2 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ตามที่ระบุ)
       ตามหลักสูตรปริญญาตรี
2.3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา
2.4 เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดงานโดยที่มูลนิธิฯ จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม
2.5 เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม
 
 คณะกรรมการมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
 
        นายสมบัติ พานิชชีวะ           ประธานกรรมการมูลนิธิ
        นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม                รองประธานกรรมการมูลนิธิ       
        นางกนกลดา ฤกษ์เกษม        กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ
        นายธานินทร์ พานิชชีวะ        กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
        แม่ชีศิริลักษณ์ พานิชชีวะ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ
 

                   คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

                           นายธานินทร์ พานิชชีวะ          ประธานอนุกรรมการ
                           ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย             อนุกรรมการ
                           นางอโนมา อุฤทธิ์                   อนุกรรมการ
                           นายสุเทพ ธาระวาส                อนุกรรมการ
                           นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร    อนุกรรมการ
                           แม่ชีศิริลักษณ์ พานิชชีวะ         อนุกรรมการ
                           ดร.นันทกา ยุกตะนันทน์           อนุกรรมการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้