คุณสมบัติผู้รับสมัคร


ทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
 
1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
4. สามารถสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยและคณะตามที่มูลนิธิฯ กำหนด (เฉพาะภาคปกติ)
5. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน หรือกำพร้า โดยผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมไม่เกิน 360,000
    บาทต่อปี หรืออยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
6. เป็นผูมีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

 
มหาวิทยาลัยที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
4. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 
 
สาขาวิชาที่ได้รับทุน
 
1. แพทยศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. นิติศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
5. รัฐศาสตร์
6. เกษตร
7. ครุศาสตร์ (ครู)
8. เศรษฐศาสตร์

 
การมอบทุนการศึกษา

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้อนุมัติมอบทุนแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว ทางมูลนิธิจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป


การดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุน

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลและให้คำปรึกษา  กับนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะนิสิต/นักศึกษา     ที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อช่วยสนับสนุนทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กันไปกับแนะแนววิธีการเรียนซึ่งจะส่งเสริมการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้