คลิปประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ
คลิปมูลนิธิฯ ได้ออกอากาศในรายการ “หมุนตามโลก” ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยมีเนื้อหาดังนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปี 2560 ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทุนรุ่นที่ 6 จำนวน 25 คน ได้สัมภาษณ์นักศึกษาทุนรุ่นที่ 6 นายปราโมทย์ คำตื้อ คณะแพทยศาสตร์ 6 ปี

 คลิปมูลนิธิฯ ได้ออกอากาศในรายการ “หมุนตามโลก” ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 โดยมีเนื้อหาดังนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปี 2560 ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทุนรุ่นที่ 6 จำนวน 25 คน ได้สัมภาษณ์นักศึกษาทุนรุ่นที่ 6 นางสาวนววรรณ ยอดทรัพย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิปมูลนิธิฯ ได้ออกอากาศในรายการ “หมุนตามโลก” ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 22.30 -23.00 น ทางช่อง 5 โดยมีเนื้อหาดังนี้

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปี 2565 ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทุนรุ่นที่ 11 จำนวน 25 คน และมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับนักศึกษาที่เรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ติดต่อกัน 3 เทอม (ปี 2563-2564) หลังจากนั้นท่านประธานและศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม รองประธานกรรมการมูลนิธิ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน ให้มีความตั้งใจ มุมานะที่จะเรียนให้สำเร็จ ดั่งตัวอย่างรุ่นพี่ที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น

คลิปมูลนิธิฯ ได้ออกอากาศในรายการ “หมุนตามโลก” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.30 -23.00 น ทางช่อง 5 โดยมีเนื้อหาดังนี้

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้จัดกิจกรรมพบปะปีใหม่นักศึกษาทุนประจำปี 2567 ขึ้น มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทุนรุ่นที่ 12 จำนวน 25 คน นักศึกษาดีเด่นที่สามารถทำเกรดเฉลี่ยสะสมได้ 3.5 ติดต่อกัน 3 เทอม (ปี 2564-2565) จำนวน 20 คน มอบเกียรติบัตรและรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 ให้แก่นักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 15 คน รวมทั้งนักศึกษาที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3.5 ปี กล่าวให้โอวาทให้นักศึกษาทุนตั้งใจเล่าเรียน เพราะวันที่เราประสบความสำเร็จเป็นวันที่ปลาบปลื้มของพ่อแม่ เป็นวันที่ท่านรอคอย พร้อมทั้งจับสลากมอบของขวัญรางวัลพิเศษจากท่านประธานกรรมการมูลนิธิให้แก่นักศึกษาที่โชคดี 2 รางวัล จากนั้นให้นักศึกษานำของขวัญมาจับสลากแลกเปลี่ยนกัน และลุ้นรับของขวัญปีใหม่จากคณะกรรมการ อนุกรรมการพิจารณาทุนฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิด้วย มีนักศึกษาทุนเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน

image
image
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-25 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้ออกอากาศทางรายการ "ข่าวเที่ยงช่องวัน 31" เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2565) 

ตามที่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563 ได้ร่วมมือกันจัดทำคลิปขอบคุณท่านประธาน และผู้บริหารมูลนิธิฯ เพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณ และดึใจที่ได้เป็นนักศึกษาทุนของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์การเล่าเรียน ที่ต้องอาศัยความพยายามมานะบากบั่นจนสำเร็จการศึกษา
มูลนิธิฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นสะพานสานฝันของน้องๆ ให้สำเร็จ ส่งจนถึงฝั่งกันทุกคน 
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2566) 

นางสาวพรชิตา พรมบุตร
คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม  3.01
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2566)  

นางสาวภัทรนิษฐ์ ฤทธิแสง
คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3.5 ปี)
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม  3.55 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2566)  

นางสาวสวลักษณ์ เพียรอริยพร
คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาวิชาการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม  3.64 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2566)  

นางสาวอริยา สีทาหล่อน
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม  3.40 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2567)

นายจักรี วงศ์คำฝั้น
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.63 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2567)

นายวรรณธงชัย ฤทธาธร
คณะครุศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา (วิทย์) เอกคณิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.84 (เกียรตินิยมอันดับ 1) เหรียญทอง

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2567)

นางสาวอารีรัตน์ วัดคำ
คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.44 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2567)

นางสาวเจริญขวัญ น้อยแสงสี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.28 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2567)

นางสาวอารดา แทนศิริ
คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม  3.39  (เกียรตินิยมอันดับ 2)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2567)

นางสาวฐิติยากร รัตนเสรีสุข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม  3.49  (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ผลงานนักศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้จัดอบรม "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ให้แก่นักศึกษาทุน ณ สำนักงานของมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนได้เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีความรุนแรงขึ้นทุกวัน รับทราบแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ carbon neutrality และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) มาเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาทุนเข้าร่วมอบรมจำนวน 39 คน โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายองค์ความรู้ ส่วนข่วงบ่ายเป็น workshop ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดในการลดโลกร้อน และก่อนอบรมได้เชิญนักศึกษาทุนรุ่นที่ 1 นายปภาวิน สวัสดิรักษ์ ที่จบจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มา share ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต จนมีกิจการเป็นของตนเอง โดยผู้บริหารมูลนิธิได้มอบของเป็นที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

ลีลา present การลดโลกร้อนของนักศึกษากลุ่ม 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้จัดอบรม "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ให้แก่นักศึกษาทุน ณ สำนักงานของมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนได้เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีความรุนแรงขึ้นทุกวัน รับทราบแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ carbon neutrality และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) มาเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาทุนเข้าร่วมอบรมจำนวน 39 คน โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายองค์ความรู้ ส่วนข่วงบ่ายเป็น workshop ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดในการลดโลกร้อน และก่อนอบรมได้เชิญนักศึกษาทุนรุ่นที่ 1 นายปภาวิน สวัสดิรักษ์ ที่จบจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มา share ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต จนมีกิจการเป็นของตนเอง โดยผู้บริหารมูลนิธิได้มอบของเป็นที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

ลีลา present การลดโลกร้อนของนักศึกษากลุ่ม 2

นางสาวปิยะธิดา ประเสริฐไทย นักศึกษาทุนมูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เป็นนักศึกษาทุนรุ่นที่ 7 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึ กษาด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม  3.97 (เกียรตินิยมอันดับ 1) ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา จะมาบอกเคล็ดลับการเรียนดี กิจกรรมเด่นให้น้องๆ ได้นำเอาไปปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ ของมูลนิธิฯ ที่ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มี ความตั้งใจจริงได้ ประสบความสำเร็จตามที่ตนหวังไว้

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้