คลิปประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปี 2564 คั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-25 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ (มกราคม 2565) 

ตามที่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563 ได้ร่วมมือกันจัดทำคลิปขอบคุณท่านประธาน และผู้บริหารมูลนิธิฯ เพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณ และดึใจที่ได้เป็นนักศึกษาทุนของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์การเล่าเรียน ที่ต้องอาศัยความพยายามมานะบากบั่นจนสำเร็จการศึกษา
มูลนิธิฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นสะพานสานฝันของน้องๆ ให้สำเร็จ ส่งจนถึงฝั่งกันทุกคน 

Powered by MakeWebEasy.com