ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

1) กรอกข้อมูลผ่าน website นี้ โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 10 หัวข้อใหญ่
ส่วนเอกสารประกอบใบสมัครให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ประมาณต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี มีดังนี้ (เอกสารที่เป็นสำเนาต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
a) แผนที่ (วาดมือได้ โดยบอกจุดสำคัญต่างๆ)
b) คำรับรองฐานะครอบครัว (พร้อมสำเนาบัตรราชการ)
c) หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (พร้อมสำเนาบัตรราชการ)
d) สำเนาใบ ปพ. 1 พ
e) ใบคะแนน O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ (แพทยศาสตร์ 6 ปีเท่านั้น)
f) หลักฐานการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มูลนิธิฯ กำหนด
g) สำเนาเกียรติบัตรต่างๆ

2) print ใบสมัครจาก download กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งไปรษณีย์มาที่มูลนิธิฯ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com