ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

เปิดรับ กุมภาพันธ์-กรกฏาคม 2563

ผู้สมัครสามารถสมัครได้โดยกรอกข้อมูลผ่าน website นี้ ให้ครบทั้ง 10 หัวข้อใหญ่
ส่วนเอกสารประกอบใบสมัครให้ส่งสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทั้งทาง  email: daf.scholarship@gmail.com (scan เป็น pdf) และไปรษณีย์ (มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เลขที่ 40/40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม 10210)
a) แผนที่ (วาดมือได้ โดยบอกจุดสำคัญต่างๆ)
b) คำรับรองฐานะครอบครัว (พร้อมสำเนาบัตรราชการ)
c) หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (พร้อมสำเนาบัตรราชการ)
d) สำเนาใบ ปพ. 1 พ
e) ใบคะแนน O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ (แพทยศาสตร์ 6 ปีเท่านั้น)
f) หลักฐานการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มูลนิธิฯ กำหนด
g) สำเนาเกียรติบัตรต่างๆ (ขนาดกระดาษ A4 วางในแนวตั้ง โดยใน 1 หน้าให้วางได้เพียง 2 เกียรติบัตรเท่านั้น ดังตัวอย่างแนบ)


 

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com